Med dagens läge i världen funderar jag mycket kring vad som skulle hända om det blev krig eller något annat kristillstånd. Jag ser det som högst troligt att det kommer hända saker även här i Sverige framöver. Hur allvarliga låter jag vara osagt men jag tror vi kommer bli indragna på ett eller annat vis. […]

Mer