Jag har undrat vad för särskild utrustning en militär jeep behöver? Egentligen kanske det inte skiljer sig så mycket i fråga om vilken kapacitet bilen ska ha. En jeep ska kunna gå i svår terräng, och den ska vara byggd på ett hållbart och rymligt vis. Men en jeep i militärens tjänst kan behöva mer än så. Den behöver förutom att klara terrängen också kunna klara av mildare attacker, och behöver till skillnad från den civila jeepen vara snabbare, och förmögen till att bära mer. Behovet av snabbhet tycker jag talar för sig självt. Behovet av mer utrymme och kapacitet krävs av den tunga utrustning soldater använder. Detta kräver att den militära jeepen måste vara anpassad till syftet i mer än utseende (måste erkänna att det kanske är utseendet som lockar mig mest med militärjeepar). Bland annat kan den behöva särskilt effektiva bromsbelägg, till exempel den här! Detta är bara ett exempel på de många saker som enligt mig gör dessa fantastiska fordon så intressanta.

(Visited 4 times, 1 visits today)