Pansarvagnar förändrade modern krigföring

Pansarvagnar eller stridsvagnar som det också heter har spelat en mycket viktig roll inom modern krigföring. Pansarvagnar är bepansrade och bestyckade markstridsfordon med stark motor som ofta kan röra sig genom många olika typer av terräng. Stridsvagnar klarar i beskjutning från handeldvapen och kan själva ha mycket stor eldkraft. Den vanligaste typen av stridsvagn har en upphöjd och vridbar kanon mitt på chassit, men även andra varianter förekommer. Det var under första världskriget som stridsvagnar först kom till användning i lite större skala även om man då hade vissa problem med att lägga upp strategier för användning av stridsvagnar i kombination med fotsoldater. Under andra världskriget utgjorde pansarvagnar den kanske viktigaste delen av den rörliga krigföringen på marken. Man tillverkade stridsvagnar i olika storlekar och med olika typer av pansar och vapen. Det berömda slaget vid El-Alamein, som var viktigt för utgången av andra världskriget, utkämpades med en stor mängd stridsvagnar på båda sidor. De allierade kunde under general Montgomery besegra den tyska Afrikakåren.

(Visited 261 times, 1 visits today)