Under de senaste åren har Sverige drabbats av en omfattande handel med illegala vapen. Fenomenet är nytt. Handeln med illegala vapen har varit speciellt stort i landets södra delar men pågår överallt. Vad som gjort denna insmuggling möjlig är de regler som råder vid tullarna. I de fall det är färre tullare än passagerare i en bil så ska inte tullaren konfrontera nämnda fordon. Detta har med tryggheten för tullpersonalen att göra men det har alltså en förödande effekt för tryggheten för resten av befolkningen. Det är ju nämligen så att vapensmugglarna känner till arbetsmiljöverkets regler och utnyttjar dem genom att vara ett stort antal personer i fordonen när de smugglar vapnen och detta är bland annat förklaringen till den stora vapensmugglingen i Malmö. Det ena regelverket motarbetar det andra. Detta fenomen kallas för ett loophole eller ett kryphål i regelverk och rättssystem. Kriminella ligor drar självklart nytta av dessa kryphål i sin kriminella verksamhet. Med ett regelverk och rättssystem som läcker som ett såll går tryggheten förlorad och landet blir en lekplats för kriminella.Illegala vapen ett nytt fenomen i Sverige

(Visited 45 times, 1 visits today)