Pansarvagnar eller stridsvagnar som det också heter har spelat en mycket viktig roll inom modern krigföring. Pansarvagnar är bepansrade och bestyckade markstridsfordon med stark motor som ofta kan röra sig genom många olika typer av terräng. Stridsvagnar klarar i beskjutning från handeldvapen och kan själva ha mycket stor eldkraft. Den vanligaste typen av stridsvagn har […]

Mer