Trots pågående kriser fortsätter många att titta bakåt i tiden och fängslas av gamla militärfordon. Det finns ett stort intresse även i Sverige och med några enkla klick kan du komma i kontakt med intresseorganisationer som delar med sig av information och även restaurerar gamla militärfordon. En förening med eldsjälar är HMF, Hässleholms Militärhistoriska Förening, […]

Mer