Under de senaste åren har Sverige drabbats av en omfattande handel med illegala vapen. Fenomenet är nytt. Handeln med illegala vapen har varit speciellt stort i landets södra delar men pågår överallt. Vad som gjort denna insmuggling möjlig är de regler som råder vid tullarna. I de fall det är färre tullare än passagerare i […]

Mer