byggde Hägglunds någa militärmotorcyklar? Om man gjort sin värnplikt som MC-ordonnans från 1980 och framåt har man kanske både härliga och mindre härliga minnen av Husqvarnas militärmotorcykel 258. Soldaten som för femte gången under en och samma vecka fick lov att plocka upp automatlådan kanske ställde sig frågan ”Kunde de inte köpt något annat?”. Svaret […]

Mer