Sveriges militärmakt har inte varit stor de senaste århundradet, men det har ändå funnits gott om militärfordon som hittat sin plats i historien. En av de mest kända av våra marina fordon är ubåten Ulven. Denna ubåt sjösattes 1931 och var en ubåt i Draken-klassen och ingick i Göteborgseskadern. Detta var en grupp av olika […]

Mer