Ubåten Ulven användes över 10 år

Sveriges militärmakt har inte varit stor de senaste århundradet, men det har ändå funnits gott om militärfordon som hittat sin plats i historien. En av de mest kända av våra marina fordon är ubåten Ulven. Denna ubåt sjösattes 1931 och var en ubåt i Draken-klassen och ingick i Göteborgseskadern. Detta var en grupp av olika marina militära fordon under andra världskriget som var menade att skydda Göteborgs hamn om krig skulle bryta ut.

Ulven var 66 meter lång och bara 6 meter bred och hade vanligtvis en besättning på 34 man. Ubåten Ulven var aldrig delaktig i någon ubåtsjakt under sina 12 år i tjänst, i alla fall inte offentligt. Det finns dock rykten om att den jagat iväg tyska ubåtar från den svenska kusten. Den 16 april 1943 körde ubåten troligen på en tysk mina vilket sprängde hela båten och skickade den till havsbotten tillsammans med sin besättning på 33 personer. Några dagar senare hittade en fiskebåt Ulven på 52 meters djup sydväst om ön Stora Pölsan.

(Visited 170 times, 1 visits today)