Willys Jeepklubb är namnet på den klubb som startades redan 1974 för att verka för bevarandet och restaurerandet av en rad olika jeepmodeller. Klubben fokuserar främst på äldre modeller av jeepar, och har bland annat utgivit ett antal väggkalendrar där gamla jeepar utgör motiven på bilderna. Willys jeepklubb ordnar regelbundet träffar och studieresor, samt verkar […]

Mer